15/06/2024

Hagan

Dňa 27.2.2014 sa maminke Dorinke a oteckovi Cleovi narodil synáčik Hagan.

Maminka Dorinka a vrh „H“: zľava Hannibal, Hassana, Hádes, Hera a Hagan

Maminka: CH Dora Chacalkiz Chenekel, HD 0/0 ED A/A

Otecko: Cleo Chacalkiz Chenekel, HD 0/0 ED A/A

Hagan, 21 dní, v popredí:

21 dní: vpredu Hagan, za ním Hádesko a Hera

Ďalšie príbehy o Haganovi a s Haganom: