Chaman

Chaman sa narodil 6.9.2014 maminke Bijou Chacalkiz Chenekel a otcovi Bulagajovi Ak-Aka.

Chamanovi rodičia:


Bijou Chacalkiz Chenekel 
HD 0/0 ED 0/0

Bulagaj Ak-Aka
HD 0/0 ED 0/0
Chaman Chacalkiz Chenekel vo veku 2,5 mesiaca
Chaman Chacalkiz Chenekel vo veku 2,5 mesiaca, za ním sestrička Cherry
Chaman Chacalkiz Chenekel vo veku 2,5 mesiaca

Tu sa budú objavovať ďaľšie články a novinky, týkajúce sa Chamana: