23/09/2021

Hádes

Dňa 27.2.2014 sa maminke Dorinke a oteckovi Cleovi narodil synáčik Hádes.

Maminka Dorinka a vrh “H”: zľava Hannibal, Hassana, Hádes, Hera a Hagan

Maminka: CH Dora Chacalkiz Chenekel, HD 0/0 ED A/A

Otecko: Cleo Chacalkiz Chenekel, HD 0/0 ED A/A

Hádes, 21 dní, naľavo, vedľa neho sestrička Hera, v popredí braček Hagan:

21 dní: vpredu Hagan, za ním Hádesko a Hera