12/04/2024

Champagne

Champagne sa narodila 6.9.2014 maminke Bijou Chacalkiz Chenekel a otcovi Bulagajovi Ak-Aka.

Champankini rodičia:


Bijou Chacalkiz Chenekel 
HD 0/0 ED 0/0

Bulagaj Ak-Aka
HD 0/0 ED 0/0
Champanka, 15 dní
Champagne Chacalkiz Chenekel, vek 15 dní
Champagne Chacalkiz Chenekel, vek 2,5 mesiaca
Champagne Chacalkiz Chenekel, vek 2,5 mesiaca

Tu sa budú objavovať ďaľšie články a novinky, týkajúce sa Champagne: