05/10/2023

Kastor Keneth

Kastor sa narodil 19. januára 2016 mame Dorinke Chacalkiz Chenekel a otcovi Adorovi Kora-Bora Sklabiňa spolu so svojimi 10 súrodencami – 5 bračekmi a 5 sestričkami.


DORA Chacalkiz Chenekel
HD 0/0 ED A/A

ADOR Kora-Bora Sklabiňa “ASIÁN”
HD 0/0 ED A/A