Napolleone „Apollo“ Chacalkiz Chenekel, jar 2021

Apollo má rodinu, akú by som dopriala každému psíkovi na svete: je oňho dobre postarané, je milovaný, je platným členom rodiny, venujú sa mu a nechávajú ho žiť spoločný rodinný život v úzkom kruhu rodiny a on si to užíva, na tých hrejivých fotkách z nového domova je to priam hmatateľné. Vždy tvrdím, ako si psa vychováš, koľko času s ním stráviš v mladosti, takého ho budeš mať v dospelosti a ja som presvedčená, že Apollo bude raz parádny Pán Pes!