15/06/2024

Finist, január 2014

Pri�iel n�m e-mail od Finistovho p�nka, Finist n�m vraj praje v�etko dobr� do Nov�ho Roku!
Aj my jemu aj celej jeho rodinke a nech aj na�alej rastie do zdravia�a kr�sy ako doposia�! :o)))

Finist_01_2014_01.jpg

�a��ie Finistove fote�ky uvid�te, ke� kliknete na n�zov �l�nku (hore):

Pri�iel n�m e-mail od Finistovho p�nka, Finist n�m vraj praje v�etko dobr� do Nov�ho Roku!
Aj my jemu aj celej jeho rodinke a nech aj na�alej rastie do zdravia�a kr�sy ako doposia�! :o)))

Finist_01_2014_01.jpg

�a��ie Finistove fote�ky :

Finist_01_2014_02.jpg

a e�te jedna:

Finist_01_2014_03.jpg

Kr�sne jarn� fotky, �e? �lovek by nepovedal, �e je janu�r 🙂