15/06/2024

Freya, 3.5 mesiaca

Freyu�ka alias Akira n�m posiela pozdrav z prech�dzky so svoj�m p�nkom Michaelom a kamo�om rotv�kom. Freyu�ka evidentne rastie a u��va si pekn� po�asie, ktor� vl�dne 🙂

Freya_01_2014_05.jpg

�al�ie fote�ky uvid�te, ke� kliknete na n�zov �l�nku (hore)

Freyu�ka alias Akira n�m posiela pozdrav z prech�dzky so svoj�m p�nkom Michaelom a kamo�om rotv�kom. Freyu�ka evidentne rastie a u��va si pekn� po�asie, ktor� vl�dne 🙂

Freya_01_2014_05.jpg

�al�ie fote�ky :

Freya_01_2014_02.jpg

Freyu�ka s kamo�om:

Freya_01_2014_03.jpg

Freyu�ka:

Freya_01_2014_04.jpg

a nakoniec Freyu�ka v pel�ku:

Freya_01_2014_01.jpg