Finist, 6 mesiacov

Finist, 6 mesiacov� jawka d�a March 20 2014 10:15:45Finist, 6 mesiacov – n� premiant Jumper – Preskakova�:

Finist_03_2014_06.jpg

Pre �al�ie (mimochodom, kr���sne) fote�ky kliknite hore na n�zov �l�nku:

Finist, 6 mesiacov� jawka d�a March 20 2014 10:15:45Finist, 6 mesiacov – n� premiant Jumper – Preskakova�:

Finist_03_2014_06.jpg

Portr�t:

Finist_03_2014_05.jpg

Finist pozorne sleduje dianie okolo:

Finist_03_2014_04.jpg

Komunikuje:

Finist_03_2014_03.jpg

Str�i:

Finist_03_2014_02.jpg

Vetr� a sleduje okolie:

Finist_03_2014_01.jpg

Finist – hliadkuje:

Finist_03_2014_07.jpg