27/05/2024

Do nového domova odišiel krásny Ferre!

Do nov�ho domova odi�iel kr�sny Ferre!� jawka d�a November 19 2013 14:39:47Na��astie nie tak �aleko ako Fergie, iba tuto do Bratislavy, spolo�nos� mu bud� okrem p�ni�kov robi� aj 13 a 14-ro�n� SAO�i 🙂

news: Ferre_18_11_2013_01.jpg

Toto je prv� fote�ka, ktor� sme dostali od Ferr�ho p�ni�kov. Dostal nov� meno Gino a u� rob� neplechu, aktu�lne ober� popisn� l�sto�ky zo strom�ekov v z�hrade 🙂