12/04/2024

Do nového domova nám odišiel náš Faraon.

Do nov�ho domova n�m odi�iel n� Faraon.� jawka d�a November 23 2013 14:08:32 
Do Zlat�ch Moraviec sa n�m ods�ahoval strieborn� Faraon. Faraonkovi bude okrem nov�ch p�nkov robi� spolo�nos� 4-ro�n� SAO�ka Azira. Ver�m, �e nov� p�nkovia bud� s Fara�nkom spokojn�, je to SKVEL� ps�k!

news: Faraon_19_11_2013_01.jpg

Som rada, �e pr�ve Faraonka si zobrali �udia, ktor� u� maj� so SAO sk�senosti, Faraonko je toti� u� od mali�ka siln� individualita avyzer� to tak, �e okrem pozornosti a l�sky bude potrebova� aj sk�sen� ruku 🙂

news: Faraon_19_11_2013_02.jpg