27/05/2024

d´Artagnan Chacalkiz Chenekel alias „Dany“, 10 rokov, vitálny senior

Dany už má 10 rôčkov, ale ešte stále je to vitálny frajer, ktorý si užíva výlety so svojimi pánikmi, rád sa povozí aj v autíčku – za foto ďakujeme Danyho paničke 🙂