08/06/2023

Freya, 10 mesiacov

Freya s Michaelom, 10 mesiacov

Michael napísal v diskusii na FB: I am totally satisfied with my Akira – v preklade: Som totálne spokojný s mojou Akirou. Michael, ďakujem pekne!

Freya “AKIRA” a Michael