22/06/2024

Finist na klubovke v Mochovciach, apríl 2014

N� Finist – Jasn� sokol sa so svoj�m p�nkom z��astnil na klubovej v�stave v Mochovciach, ktor� sa konala v sobotu 19.4.2014. Ako 7-mesa�n� nast�pil do triedy dorastencov a obsadil v nej �tvrt� miesto, hodnotenie dostal Ve�mi N�dejn� 4 – srde�ne gratulujeme a te��me sa s nimi :o)

Finist_04_2014_Mochovce_02.jpg

Nisinka (Chorasan Kennel) s Finistom

Finist_04_2014_Mochovce_01.jpg