26/05/2024

Freyuška – Akira – na cvičisku – SAO dokáže všetko!

Pre tých, čo tvrdia, že SAO je plemeno, ktoré sa nedá vycvičiť tu mám názorná ukáku – dá sa, aha!
Freyuška Akira so svojím pánkom Michaelom vo výcvikovom procese – vidieť, že obaja si to užívajú:

Freya a Michael
Sadni a zostaň!
ešte čakaj, Akira!
Tak si hodná, Akira!

A po úspešne zvládnutom výcviku trošku zábavy s ostatnými psíkmi na cvičisku: