15/06/2024

Finka, 6 mesiacov

Finka m� u� 6 mesiacov, rastie a miluje prech�dzky so svoj�m p�nkom…

Fina_03_2014_02.jpg

�al�ie foto – kliknite na n�zov �l�nku hore:

Finka m� u� 6 mesiacov, rastie a miluje prech�dzky so svoj�m p�nkom…

Fina_03_2014_02.jpg

�al�ie foto – Finka s p�nkom Matejom – je to l�ska 🙂

Fina_03_2014_01.jpg