Želáme vám krásne Vianoce 2013!

Drahí priatelia,
želáme vám krásne Vianoce 2013, veľa lásky, šťastia, zdravia a Božieho požehnania, nulkové rentgeny a úspešný rok 2014!
K námu želaniu sa pripája Dorinka:

Dorinka

a samozrejme Cleuško Sultán:

Cleuško