15/06/2024

Dora Chacalkiz Chenekel – Klubový Veterán Šampión

Vo svete výstav hádam neexistuje prestížnejší titul, ako je šampión klubu. Teda, aspoň v svete SAO tomu tak je, získať tento titul je veľmi neľahké, podarí sa ho získať iba tým najlepším z najlepších a preto sa ním môže honosiť iba málo jedincov. Som veľmi pyšná na našu Dorinku, ktorej sa to podarilo a môže sa honosiť prestížnym titulom Klubový Veterán Šampión, prvým týmto veteránskym klubovým titulom vôbec, ktorý bol udelený Slovenským klubom ázijských a ruských ovčiakov.

Titul získala v roku 2023, podmienky získania titulu si splnila na týchto výstavách:

22.Stredoeurópska špeciálna výstava s CAC/CAJC, Liptovská Štiavnica, 22.4.2023: V1, BIS Veterán

26.Klubová výstava SKÁaRO s CAC/CAJC – Vígľaš – deň :  sobota, 09.10.2021:  V1, BIS Veterán

24. Klubová výstava SKÁaRO (CAC/CAJC) – deň :  sobota, 07.09.2019: V1, BIS Veterán

Dorci, som na Teba veľmi pyšná!