28/01/2023

Nestor, 11 mesiacov, vyprevádza paničku do školy

Nestorko dnes odprevádzal svoju malú paničku po prvýkrát do školy! Bola to veľká udalosť, Nestorko sa teda patrične vymódil: