Mínuška na prechádzke, jar 2021

S Mínou chodíme na prechádzku ku nám do sadu. Je to navýsosť zaujímavá zóna, náš sad, žijú tu totiž rôzne zvieratká, bažanty, zajace, srnky a jelene.