07/06/2023

Banshee ako saňový pes!

V�era bola na RTG na�a Banshee, vo veku 3,5 roka m� v�sledky absol�tne skvostn�:
HD� 0/0
ED� A/A
Te��me sa spolu z majite�kou! :o)))))

Banshee_mushing.jpg

Leave a Reply