22/06/2024

Framova prvá výstava úspešná! – Trenčín 2014 – VN1 !!!

� jawka d�a January 26 2014 10:03:05Kr�sny Fram sa v janu�ri z��astnil svojej prvej v�stavy – v triede �teniatok sa predviedol �plne ��asne a suver�nne a z�skal svoj prv� titul Ve�mi n�dejn� 1 !!! Framovi srde�ne gratulujeme a te��me sa s majite�mi – Chorasan teamom 🙂
A tu je hviezda d�a – Fram Chacalkiz Chenekel so svojou kr�snou pani�kou Nisinkou (Chorasan Kennel):

Fram_TN_2014_001.jpg

a druh� polovi�ka teamu,�kr�sne foto

Framov� prv� v�stava �spe�n�! – Tren��n 2014 – VN1 !!!� jawka d�a January 26 2014 10:03:05Kr�sny Fram sa v janu�ri z��astnil svojej prvej v�stavy – v triede �teniatok sa predviedol �plne ��asne a suver�nne a z�skal svoj prv� titul Ve�mi n�dejn� 1 !!! Framovi srde�ne gratulujeme a te��me sa s majite�mi – Chorasan teamom 🙂
A tu je hviezda d�a – Fram Chacalkiz Chenekel so svojou kr�snou pani�kou Nisinkou (Chorasan Kennel):

Fram_TN_2014_001.jpg

a druh� polovi�ka teamu,�kr�sne foto – �akanie na v�stave:

Fram_TN_2014_002.jpg

Bajgu�ka (Dar Isto�nika Bajgu�) tie� zabodovala, z�skala ��asn� V1,CAC!

Fram_TN_2014_003.jpg

Srde�ne gratulujeme!!!! :o)