22/06/2024

Franco a Fortuna pozdravujú – 20.12.2013

Pánikovia od Franca Nera a Fortunky nám poslali krásne fotečky. Hlásia, že obaja sú úžasní, stále sa hrajú a naháňajú a sú každý deň väčší :o) Už sú zaočkovaní proti besnote, pán doktor bol nimi nadšený a ukázalo sa, že aj on je SAOškár, doma má 11-ročnú SAOšku, takže sa mlaďoši dostali do tej najpovolanejšej veterinárnej starostlivosti, čo je super! :o)))

Jeden pelíšek majú v obývačke, jeden v spálni a jeden vonku, pretože vonku sa im páči čím ďalej, tým viac, a už dokonca spolu aj strážia:
V pelíšku vnútri:

a v pelíšku vonku:

Veľmi sa teším, že sú spolu a že si tak krásne vychádzajú :o)))