25/06/2022

Elijah s paničkou Angie, jeseň 2013

Elijah (čítaj Elájdža) má už vyše roka, už je veľká baba a s paničkou Angelikou si veľmi rozumejú :o)